Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa w Lelkowie
http://zslelkowo.biposwiata.pl

29 września 2010 14:08

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę lekkiego oleju opałowego typu Ekoterm plus

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy:

- oferty na dostawę lekkiego oleju opałowego typu Ekoterm Plus dla Zespołu Szkół w Lelkowie, 14 – 521 Lelkowo w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 w ilości około 50 000 litrów

 w terminie październik 2010 – wrzesień 2011

 

Do dnia 29 września 2010 godz. 10.00 wpłynęła jedna ważna oferta:

 

      1.   Nazali Naft Hurt – Detal Bogdan Nazar, ul. 1 Maja 78, 11 – 130 Orneta

                                   cena netto        - 2,19 zł.

                                   podatek VAT  - 22% - 0,48 zł.

                                   cena brutto       -  2,67 zł

 

Wyliczenie punktowe ofert:  cena 100%

 

 

                 2,67

Wp = ----------  x  100  x  100%  =  100 pkt                    ( firma „NAZALI  NAFT” )

                 2,67

 

Wybrano ofertę  firmy Nazali Naft Hurt – Detal Bogdan Nazar, ul. 1 Maja 78, 11 – 130 Orneta ze względu na  fakt, że wpłynęła  tylko jedna ważna oferta i uzyskała  maksymalną liczbę punktów – 100 pkt