Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa w Lelkowie
http://zslelkowo.biposwiata.pl

Rejestr zmian

05 czerwca 2018 10:46 (Beata Popiel) Aktualności: RODO: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 10:45 (Beata Popiel) Aktualności: RODO: Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_przeslanka_przepis_prawa429.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 10:45 (Beata Popiel) Aktualności: RODO: Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_przeslanka_umowy427.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 10:13 (Beata Popiel) Aktualności: RODO: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 12:41 (Beata Popiel) Aktualności: zaproszenie do złożenia oferty pod nazwą: "Dostawa lekkiego oleju opałowego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 12:39 (Beata Popiel) Aktualności: zaproszenie do złożenia oferty pod nazwą: "Dostawa lekkiego oleju opałowego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 12:38 (Beata Popiel) Aktualności: zaproszenie do złożenia oferty pod nazwą: "Dostawa lekkiego oleju opałowego...: Dodanie załącznika [projekt_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 12:37 (Beata Popiel) Aktualności: zaproszenie do złożenia oferty pod nazwą: "Dostawa lekkiego oleju opałowego...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 12:33 (Beata Popiel) Aktualności: zaproszenie do złożenia oferty pod nazwą: "Dostawa lekkiego oleju opałowego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 12:29 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:29 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:29 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:29 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:29 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:29 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:29 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:28 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:28 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:28 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:28 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:28 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:27 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:27 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:26 (Beata Popiel) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel.
21 września 2017 12:26 (Beata Popiel) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: nauczyciel.
21 września 2017 12:24 (Beata Popiel) Jednostki podległe: Przedszkola: Utworzenie jednostki: Punkt Przedszkolny.
21 września 2017 12:24 (Beata Popiel) Jednostki podległe: Punkt Przedszkolny: Utworzenie jednostki.
21 września 2017 12:23 (Beata Popiel) Jednostki podległe: Szkoły podstawowe: Aktualizacja danych jednostki: Szkoła Podstawowa.
21 września 2017 12:23 (Beata Popiel) Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa: Aktualizacja danych jednostki.
21 września 2017 12:21 (Beata Popiel) Jednostki podległe: Przedszkola: Aktualizacja danych jednostki: Oddział Przedszkolny.
21 września 2017 12:21 (Beata Popiel) Jednostki podległe: Oddział Przedszkolny: Aktualizacja danych jednostki.
21 września 2017 12:19 (Beata Popiel) Jednostki podległe: Gimnazja: Usunięcie jednostki: Gimnazjum im.Orła Białego.
21 września 2017 12:17 (Beata Popiel) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
21 września 2017 12:17 (Beata Popiel) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
21 września 2017 12:16 (Beata Popiel) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
21 września 2017 12:15 (Beata Popiel) Dane główne: Aktualizacja danych.
23 września 2014 12:58 (Beata Popiel) Przetargi: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS: Opublikowanie dokumentu.
23 września 2014 12:57 (Beata Popiel) Przetargi: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 września 2014 12:53 (Beata Popiel) Przetargi: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS: Dodanie załącznika [zal5__listapodmiotow__grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 września 2014 12:52 (Beata Popiel) Przetargi: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS: Dodanie załącznika [zal_4_projekt_umowy_dostawy_oleju_opalowego.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 września 2014 12:51 (Beata Popiel) Przetargi: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS: Dodanie załącznika [zal3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postepowania.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 września 2014 12:51 (Beata Popiel) Przetargi: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS: Dodanie załącznika [zal_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 września 2014 12:51 (Beata Popiel) Przetargi: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS: Dodanie załącznika [zal_1_formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 września 2014 12:50 (Beata Popiel) Przetargi: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS: Dodanie załącznika [siwz_.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 września 2014 12:48 (Beata Popiel) Przetargi: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2013 12:15 (Beata Popiel) Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę lekkiego oleju...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2013 13:06 (Beata Popiel) Przetargi: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS: Opublikowanie dokumentu.
13 września 2013 13:03 (Beata Popiel) Przetargi: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS: Dodanie załącznika [zal_4_projekt_umowy_dostawy_oleju_opalowego.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 września 2013 13:03 (Beata Popiel) Przetargi: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS: Dodanie załącznika [zal3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postepowania.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)