Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa w Lelkowie
http://zslelkowo.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa w Lelkowie
582-14-92-662
000636040
warmińsko-mazurskie
braniewski
Lelkowo
Lelkowo
115
14-521
167 uczniów

0552448103

www.sp.lelkowo.eu

sekretariat@sp.lelkowo.eu

0552448269